Velnioniškas žygis

30km kelionė per miškus, žiemos metu